Rabu, 19 Agustus 2009

Khutbah Kanjeng NABI Menyambut Romadlon

Bismilillaahirrohmaanirrohiim. Ibn Khuzaimah ingdalem kitab Shahihipun juz III halaman 191 lan al Baihaqi ingdalem kitab Syu'abil iman juz III halaman 305 ngriwayatake hadits saking Salman al Farisi, ingkang suraosipun: " Rosululloh khutbah ing kito ingdalem akhir dino saking Sya'ban, panjenengane ngendiko: Wahai poro menungso, temen-temen teko ing seliramu opo wulan ingkang diberkahi, wulan ingkang ingdalem iku wulan ono wengi ingkang luwih utomo tinimbang sewu wulan. Gusti Alloh andadeake fardlu ing poso wulan iku, lan andadeake lelampahan sunah ing jumeneng ingdalem wengine wulan iku. Wulan kasebut merupakan wulan kesabaran, lan sabar, iku suwargo ganjarane, lan wulan mitulungi, lan wulan tambah-tambah rezekine wong mukmin ingdalem iku wulan. Sopo wonge mbukani wongkang poso. mongko dadi pengapurane dosa-dosane lan dadi merdikaake awake saking neroko, lan wong mau oleh ganjarane wong sing dibukani tanpo sudo ganjarane sitikpun. Ingsun kabeh matur: Kulo sedoyo, boten sedayane gadah menopo-menopo ingkang kagem mbukani tiyang siyam, Rosululloh ngendiko: Alloh maringake ganjaran iki marang wongkang mbukani wong ingkang poso arupo kurma siji, utowo sakcegukan banyu utowo puan ingkang campur banyu. Wulan kasebut (Romadlon) , kawitane rohmat, tengah-tengahe pengapuro, lan pungkasane kabebasake saking neroko. Sopo wonge gawe ringan ing kawulane, mongko Alloh ngapuro marang wong mau lan merdikaake saking neroko. Ngakeh-ngakehno ingdalem iku wulan ing patang perkoro, rong perkoro ginawe nyuwun pangridlo Pengeran iro kabeh, lan rong perkoro maneh, ingkang sliramu ora semugih saking karone, rupane ingkang kanggo ngridlaake Pengeran, yoiku nekseni ora ono pengeran anging Alloh, lan sliramu nyuwun pengapuro marang Alloh. Dene rong perkoro ingkang ora semugih saking iku perkoro yoiku sliramu nyuwun dileboake suwargo marang Alloh , lan nyuwun perlindungan saking geni neroko. Sopo wonge maregagke ing wongkang poso, mongko Gusti Alloh maringi inuman sak ombenan ing wong mau, saking telogo ingsun,ingkang ora bakal ngelak selawase hinggo deweke mlebu suwargo والله أعلم . ‏.Posted by abdullahafif mahalli kauman wiradesa Pekalongan jawa tengah INDONESIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar